Kết quả cuối cùng:

Vô địch: Chim Sẻ Đi Nắng
Á Quân: X_Man
Giải 3: Gunny, VaneLove

Giải miss:

Nhất: Juliet
Nhì: Yumi
Ba: Xóa

Vòng 1: (chạm 4)

1. Chim Se Di Nang vs Next: 4 - 2
2. Meomeo Vs Ninja cận thị: 3 - 4
3. YUGI Vs .... : 4 - 0
4. Dino Vs ... : 4 - 0
5. Cuong_bg Vs ... : 4 - 0
6. KauBuon Vs Mr No1: 1 - 4
7. 9x Pro Vs 6789: 4 - 2
8. ChipDepZai Vs Kaze : 4 - 0

Vòng 2: (chạm 4)

1. Cuong_BG vs Dino: 4 - 0
2. Chim Se Di Nang Vs ...: 4 - 0 
3. VaneLove Vs LongKeng: 4 - 2
4. X_Man Vs Gà thì sao : 4 - 0
5. Mai Phương Vs Ninja cận thị: 4 - 3
6. 9x Pro Vs Con gà: 4 - 2


Vòng 3: (chạm 4)

1. Chim Se Di Nang Vs 9x Pro: 1 - 0
2. CuongBG Vs Gunny: 0 - 4
3. VaneLove Vs Riêng 1 góc trời: 4 - 3
4. Yugi Vs Mai Phương: 4 - 2
5. X_man Vs _: 4 - x
6. Bé Bự Vs Mr No 1: x - 4
7. ChipDepZai Vs Vì sao thế: 4 - x
8. Ninja được đặc cách vào thẳng tứ kết

Vòng tứ kết: (Chạm 4)

1. Chim Se Di Nang Vs Ninja cận thị: 4 - 0
2. Gunny Vs ChipDepZai: 4 - 2
3. Yugi Vs VaneLove: 2 - 4
4. X_man Vs Mr No 1: 4 - 2

Vòng bán kết: (Chạm 5)

1. Chim Se Di Năng Vs Gunny: 5 - 0
2. VaneLove Vs X_man: 4 - 5

Chung kết: (Chạm 5)
Chim Se Di Nang Vs X_Man: 5 - 2Giải miss thi đấu vòng tròn:

Chung kết:
Juliet - Yumi:

Vòng bán kết:

BK1: Juliet  - Xóa: 3 - 0
BK2: Lan chọi - Yumi: 

Thứ tự vòng bảng:

1. Juliet - thắng 4 thua 1 - Hiệu số 14/3 
2. Xóa - thắng 4 thua 1 - Hiệu số 12/5
3. Yumi - thắng 3 thua 2 - Hiệu số 10/7
4. Lan chọi - thắng 2 thua 3 - Hiệu số 7/11
5. KunXinhGai - thắng 2 thua 3 - Hiệu số 7/12
6. Beauty - thua 5 - Hiệu số 4/15

1. Lan chọi - Beauty: 3 - 1
2. Xóa - Juliet: 3 - 2
3. Kunxinhgai - Yumi (miss ninh bình): 0 - 3
4. Lan chọi - Yumi: 3 - 1
5. Beauty - KunXinhGai: 2 - 3
6. Lan chọi - KunXinhGai: 1 - 3
7. Xóa - Yumi: 0 - 3
8. Beauty - Juliet: 0 - 3
9. Xóa - Beauty: 3 - 0
10. Juliet - Yumi: 3 - 0
11. Juliet - Lan chọi: 3 - 0
12: Xóa - KunXinhGai: 3 - 0
13: Yumi - Beauty: 3 - 1
14. Xóa - Lan chọi: 3 - 0
15: Julit - KunXinhGai: 3 - 1